Vrede verbindt over grenzen Vrede verbindt over grenzen
Vesperdiensten
Van 21 tot en met 29 september wordt de Vredesweek gehouden. Het thema is dit jaar ‘Vrede verbindt over grenzen’. In ons dorp organiseert de Raad van Samenwerkende Kerken op 18 september a.s. – dus voor de Vredesweek uit (!) – een oecumenische vredesvesper in het Kruispunt met aansluitend een filmavond. De Vredesweek wordt afgesloten door het Taizégebed van 29 september a.s. aan dit thema te wijden. Ook een Taizégebed is oecumenisch.
 
Filmavond
De filmavond gaat over een van de films die de Poolse filmmaker in 1989 en 1990 maakte over dekaloog, de Tien Woorden. Het was een bijzondere tijd. Een jaar eerder had de Wende plaatsgevonden. De landen van Oost-Europa kregen open grenzen en zo kwam er contact met de landen van West-Europa. De Poolse katholieke kerk vroeg in die jaren de Poolse filmmaker Krzysztof Kieslowski, die helemaal niet katholiek was, een tv-serie te maken over de Tien Woorden. De films die ieder vijftig minuten duren, werden op de nationale Poolse televisie vertoond, een doorbraak in die dagen. Het zijn diepzinnige films geworden. Enkele jaren geleden zijn er ook een paar vertoond. Daarna waren er boeiende nagesprekken. Deze keer kiezen we voor een film die toen niet vertoond is, deel 5 over ‘Gij zult niet doden’.
 
Programma
Woensdag 18 september,    19.00 u.: Oecumenische vredesvesper Kruispunt:
                                                          voorgangers José Klaasesz en ds Freek Bakker.

                                         20.00 u.: Filmavond: Dekalog, deel 5 (Krzysztof Kieslowski 1990)

Zondag 29 september,        19.00 u.: Taizégebed over de vrede, Kruispunt.
 
terug