Verslag Gemeenteavond 29 okt 2015 Verslag Gemeenteavond 29 okt 2015
Verslag Gemeente-avond, 29 oktober 2015 (KR 34), vastgesteld door Kerkenraad, 18/11/2015
 

1. Opening door Piet Eilander, voorzitter kerkenraad
 

2. Beleidsplan Jeugd door Hans den Braven en Renate Rozemuller
Onlangs is het beleidsplan voor de hele gemeente opgesteld, dit is een uitwerking daarvan op jeugd. De jeugd heeft de toekomst, we hopen dat zij later de volwassen leden zijn. Dat is niet vanzelfsprekend. Daarom dit plan. Moet je jongeren bieden wat ze willen om ze maar binnenboord te houden? Nee, we willen uitgaan van de kracht van de gemeente, van daaruit hebben we iets te bieden. Belangrijk dat het als een Gemeente gedragen wordt, want ieder kan daar een rol in vervullen. Voor verbinding tussen jong en oud. Als 1 gemeente naar de toekomst, vanuit de ogen van de jeugd.

Beleidsplan komt ook op de website.


Doelen in beleidsplan:
Onderlinge relaties
Jongeren komen vaker naar de kerk als zij daar hun vrienden tegenkomen. Je wilt hen een stevige basis meegeven om uit te kunnen vliegen. Goed om te weten dat ze op ons kunnen terugvallen.
Overlevering van onze geloofstradities
Plaatst ons in de lijn van generaties voor en na ons, daar maken we deel van uit en leren we van. Jongeren zijn hard op zoek om de grote wereld een beetje behapbaar te maken. Het is ons om hen die bagage mee te geven, zodat ze zelf verder kunnen.
Maatschappelijke betrokkenheid/diaconaat.
“Wij zijn Zijn handen”. Jongeren een diaconale houding aanleren waarbij woorden als barmhartigheid, rechtvaardigheid en rentmeesterschap centraal staan.
 
We werken verticaal en horizontaal. Relatie met God en relatie met jezelf.

0-4 jaar: visueel ingesteld en hechten aan vaste rituelen. Bijvoorbeeld een paaskaars die altijd brandt. Pilot: vieren in de crèche
4-8 jaar: In vieringen en kindernevendienst op een speelse manier kennis maken met geloofstradities en rituelen.
8-12 jaar: Het verbonden voelen met de gemeente wordt steeds belangrijker en minder vanzelfsprekend. Ze worden kritischer in wat ze geloven. Rock Solid: spelletjes rond thema’s zoals vriendschap etc. Basiscatechese: vertellen en bevragen over geloof en wat hun vragen zijn. Overstapviering van kindernevendienst naar jongeren.
12-16 jaar: Leeftijd Provider eens per maand.. Jongeren willen ergens bij horen. Dat kunnen we hen bieden. Ze zijn sterk bezig hun wereld te ordenen. Ze leren abstracter te denken en zijn in staat om de diepere laag in de Bijbel te begrijpen. Mooie discussies.
16-20 jaar:  Soms passen ze op in de crèche. Verder gaan ze studeren en vliegen uit. We houden op andere manieren contact en proberen hun mijlpalen mee te vieren (zoals kadootje met verjaardag).
 
De jeugd dragen doen we samen. Handjes nodig: intekenen op formulier met gegevens en voorkeur.
 

3. Toelichting op de Begroting van de PGV – door Jaap Maan.
korte les in balans lezen in < 10 minuten.
Conclusie: De verkoopopbrengst van de drie gebouwen (Ontmoeting, Groene Kikker , Kruispunt) zou voldoende moeten zijn om het Programma van Eisen uit te voeren en om nog een reserve over te houden om de te verwachten tekorten van de komende jaren te kunnen opvangen.

4. Voorgenomen besluit KR 7 september 2015.
Is gepubliceerd in de Kerkklok, op de website en verspreid via mail en in de kerk.
De Dorpskerk wordt de kerk van de PGV.
29 januari 2015 besluit KR tot uitstel van definitief besluit, onzekerheid haalbaarheid.
Vervolg onderzoek naar haalbaarheid:
Historisch onderzoek naar de toren, om er achter te komen, of bij aanpassingen daarvan belemmeringen voor de gemeentelijke vergunningverlening kunnen ontstaan.
Financiën (verwachting opbrengsten)
Kruispunt wellicht toch alternatief als we er niet uitkomen?
 

Voornemen:
Realiseren Programma Van Eisen in de Dorpskerk
Opdracht geven voor definitief ontwerp, kosten verbouwing maximum 1,5 mln
Model 2 als referentie nemen
Verkoop andere gebouwen starten
Commissies voor vervolg samen stellen
Blijven kerken in het Kruispunt
Zoeken naar ruimte in Noord Hofland.
 

Planning definitief besluit:
Gemeenteavond 29 oktober 2015.
Reacties verzamelen.
Reactietijd tot zondag 8 november.
Besluit kerkenraad op 18 november.
Aan de slag!!
 

Vragen uit plenaire discussie:
Is er een tijdslimiet? Stel dat het 5 jaar duurt voor het gebouw verkocht wordt. Tijdslimiet is nog niet gesteld. Plan wordt definitief gemaakt.
 
Je kunt nog nadenken over andere mogelijkheden van financiering. Overbruggingshypotheek lijkt lastig. Maar kan evt. naar gekeken worden als het lang duurt voordat een gebouw wordt verkocht.
 
Gaan de vergunningen er komen? Dat weet je nooit zeker. Inmiddels zijn er wel voldoende gesprekken gevoerd met  het college en met ambtenaren. KR heeft vertrouwen dat de vergunningen er gaan komen.
 
Er is concrete belangstelling geweest voor enkele gebouwen, dit is nu even weg. Op dit moment is er geen concrete partij. Wel is een makelaar ingeschakeld die kopers zoekt.
 
Hou rekening met duurzaamheid en hergebruik van materialen bij de verbouwing.
 
Waarom moet de vloer vlak zijn en waarom kunnen de banken niet blijven staan? Als je de vloer vlak maakt heb je veel meer mogelijkheden in het gebruik. En voor andersoortige vieringen.
 
We gaan uit van 400 personen en het maakt het prijzig. Is dat wel nodig? Kun je er ook anders mee omgaan, dubbele diensten etc? Soms is het wel nodig om 400 mensen te kunnen herbergen, dit is ook afgelopen jaar . gebleken. Kosten vanwege het aantal is niet het grootste probleem.
 
Behoefte aan meer informatie over de volgende stappen. Snel aan de slag en tempo maken. Er zijn een paar mensen nodig die een bouwcommissie vormen en die samen met de architect de plannen maken. Hopelijk in een aantal maanden. Er zijn wel mensen nodig die er de tijd in willen steken. Daarna is geld nodig om te kunnen starten, of wellicht eerst alleen met een eerste fase te starten.
 
Vraag over parkeervoorziening bij de Dorpskerk. Nu is er ruimte naast de Hoeksteen om te parkeren en dat blijft mogelijk. De meeste auto’s zullen op enige afstand geparkeerd moeten worden.
 
Waarom een 2e verdieping op de Hoeksteen? Om de 2e verdieping erop te zetten moet de Hoeksteen iets groter gemaakt worden. Je kunt ‘m niet zoveel groter maken dat je daar ook de extra ruimtes op de begane grond kunt maken.
 
Dhr. H. Lubbers heeft een tekening gemaakt met een gelijkvloerse uitbreiding van de Hoeksteen met 50m2. . Dan kun je ondergronds opslagruimte maken. Naar beneden toe kost veel meer dan naar boven toe. Deze tekening wordt betrokken bij definitieve tekeningen om te kijken wat daarvan mogelijk is.
 
Waarom  kopen we niet een huis bij de kerk? Dat is bestemd voor wonen en daar mag je niets anders mee, of het is te klein en dan heb je er niet veel aan. En een huis moet je nog steeds verbouwen.
 
Er is bewondering geuit voor alle mensen die zich hier zo actief voor inzetten.
 


5. Afsluiting met Vesper – door ds Anki Peper
schriftlezing en meditatie over 1 Petrus 2: 4-5, over de “levende stenen” van de nieuwe Gemeente van Christus
- visualisatie geestelijk “bouwen voor de toekomst” met meegenomen stenen van allerlei vormen en formaten (foto’s van het bouwwerk op de website van de PGV)
terug