Verslag gemeenteavond 20 maart 2014 Verslag gemeenteavond 20 maart 2014
(1) Voorzitter Wilma Atsma van de Commissie Beleidsplan lichtte de aanpak van de commissie toe. De commissie bereidt het nieuwe beleidsplan voor, dat de opvolger wordt van het nog lopende plan “Groeiend geloof in de Toekomst”.  De commissie bevindt zich nu in de “ophaalfase”. Met vele groepen en individuen wordt gesproken over wát belangrijke onderwerpen zijn die een plaats moeten krijgen in het beleidsplan, zoals: wat voor kerk willen we zijn, wat zoeken we er en wat willen we als kerk betekenen binnen Voorschoten? Wat onderscheidt ons en wat voegen we toe? De aanwezigen werden uitgenodigd om hun ideeën daarover op posters te schrijven, door vrij te associëren rond een zevental kernwoorden. De oogst was rijk. De komende maanden zal de commissie met nog meer groepen en met de kerkenraad gaan praten. Vervolgens zal worden gewerkt aan het vorm geven aan de ideeën. Dit zal ten slotte uitmonden in een verrassend resultaat, dat in de zomer opgeleverd wordt.
(2) Voorzitter Kees van Oosten van ‘de nieuwe dorpsKerk’ lichtte vervolgens door middel van een interessante presentatie toe wat de stand van zaken is. Als beeld voor de veelkleurigheid van de kerk gebruikte Kees het beeld van de gebrandschilderde ramen in de kerk.
- wat onderscheidt ons en wat v Ook deze commissie heeft (sinds oktober) veel gesprekken gevoerd. Daarnaast is ook een beurs bezocht voor kerkinterieur en zijn werkbezoeken gebracht aan kerkelijke gemeentes die verbouwingen achter de rug hebben, alles om inspiratie op te doen en te leren voor ons eigen project. Ook tijdens deze gemeenteavond is weer veel input gevraagd en gekregen van de aanwezigen, door op 12 thema’s aan te geven wat wel maar ook wat niet gewenst is. Geleidelijk aan ontstaat uit alle informatie een programma van wensen, dat samen met een architect zal worden vertaald in een meer concreet programma van eisen. Dit zal eind april gereed moeten zijn. Op basis daarvan zal een voorlopig ontwerp worden gemaakt (tekeningen, inrichting, geen details) dat eind juni vastgesteld zou moeten worden. In het najaar moet er dan een definitief ontwerp liggen, waarin alle details zijn uitgewerkt, inclusief de bouwkundige eisen, waarna de bouw kan beginnen. Midden dit jaar zal er opnieuw een gemeenteavond over dit onderwerp worden belegd.
(3) Nico-Jan de Rooij sprak over de plannen rondom het gebruik van nieuwe media in onze gemeente. In het bijzonder het gebruik van Facebook. Dit medium kan een goede aanvulling zijn op de communicatie van de kerk, waarbij vooral ook (maar niet alleen) jongeren en mensen aan de rand van de kerk kunnen worden aangesproken. Daarvoor is het wel nodig dat hier goed doordacht vorm aan wordt gegeven. Hierover is inmiddels een enthousiaste groep van 5 personen aan de slag gegaan. De groep denkt ook na hoe gemeenteleden hierbij kunnen worden betrokken die nog niet zoveel ervaring hebben met media als Facebook, maar wel interesse hebben. Voor deze groep zal er een cursus worden georganiseerd of zij zullen 1-op-1 wegwijs worden gemaakt. Het is de bedoeling dat de Facebookpagina met Pasen in de lucht zijn.
De avond werd besloten met een korte vesper, onder leiding van ds. Bert Boter en deels voorbereid door ds. Hanna Smit.
 
terug