Uit de vergadering van de Kerkenraad op 2 april 2019 Uit de vergadering van de Kerkenraad op 2 april 2019
Tijdens de laatste kerkenraad hebben we gediscussieerd over het nieuw te bouwen annex aan de Dorpskerk, waar we zoveel moeite voor hebben genomen en waarvan we zoveel verwachten in de toekomst van onze protestantse gemeenschap in het dorp. Het nieuwe gebouw wordt geen voortzetting noch vernieuwing van iets dat al bestaat. Het wordt totaal nieuw en zal een belangrijke functie krijgen in al onze kerkelijke activiteiten en positionering van de PGV in het dorp. Het verdient een mooie nieuwe naam. We hebben besloten dat we een soort naamgevingswedstrijd willen uitschrijven, en het gebouw willen “dopen” bij de opening (hopelijk) met Pasen 2020. We hebben nog een jaar de tijd en daarom hebben we besloten pas te starten met deze actie wanneer er al duidelijk een gebouw zichtbaar is, naar verwachting niet eerder dan over 6 maanden.
Ondertussen heeft de kerkenraad al brieven en andere signalen van consternatie gekregen. We gaan die berichten in de komende kerkenraad bespreken en zullen u op de hoogte houden.
Zoals vastgesteld door de kerkenraad in haar vergadering op 2 april 2019.
Namens de kerkenraad,
Ralph Dykstra – scriba.
terug