Taizegebed 17 maart, 19.00 uur, Kruispunt Taizegebed 17 maart, 19.00 uur, Kruispunt

Dit Taizégebed valt in de Veertigdagentijd. Daarom zal er tijdens de dienst een kruis op het liturgisch centrum worden gelegd, waarbij kaarsjes kunnen worden aangestoken en neergezet. Zo delen we ons lijden en dat van hen met wie we ons betrokken voelen met dat van de Heer.
Verder zingen we, bidden we en worden we weer stil.
Iedereen is hartelijk welkom.

Freek Bakker,e-mailadres

terug