Samenvatting van de vergadering van de kerkenraad op 18 november 2015. Samenvatting van de vergadering van de kerkenraad op 18 november 2015.
Bij de opening schrijft ieder iets op over haar/ zijn beleving bij de viering van het Avondmaal. De Commissie Kerkdiensten zal met deze opmerkingen verder nadenken over de viering van het Avondmaal: welke vorm past bij welke beleving.
Voortgang plannen DNDK: Ingekomen brieven zullen worden samengevat en beantwoord. Volgende stappen: Er zal voor zowel de verbouwing van de kerkzaal als van de Hoeksteen verder worden gewerkt met bureau Van der Hogenvest Architecten. Er is nu een Definitief Besluit over de verbouwing en verdere stappen moeten worden gezet. Dwz: er moeten vier commissies worden gevormd – Commissie Voorlopig en Definitief Ontwerp; Commissie Geldwerving; Commissie Communicatie; Klankbordgroep. Hiervoor moeten vervolgens mensen worden gezocht.
Er volgt een presentatie Groene Kerk. De Kerkenraad spreekt de intentie uit om eisen van duurzaamheid mee te nemen bij de bouwplannen.
Scriba secundus, ds. Hanna Smit
terug