Open Kerk Open Kerk
Iedere vrijdag is de Dorpskerk open van 10.00-14.00 uur.
  • Koffie van 10.00-12.30 uur in de Hoeksteen.
  • Orgelspel van 11.00-12.00 uur
  • Expositie van 10.00-14.00 uur
Iedere eerste zaterdag van de maand van 13.00- 15.00 uur.
terug