Vesperdienst van 4 mei a.s. verplaatst naar het Kruispunt Vesperdienst van 4 mei a.s. verplaatst naar het Kruispunt

Elk jaar organiseer de Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten voor de 4 mei-plechtigheid om 18.45 uur in de Dorpskerk een vesperdienst waar iedereen hartelijk welkom is. Omdat de verbouwing van de Dorpskerk begonnen is, is deze vesperdienst dit jaar niet in de Dorpskerk, maar in het Kruispunt, de kerk tegenover Albert Heijn.
Het thema van deze dienst is ‘De kracht van dromen’. Het is een oecumenische dienst. Daarom vervult naast de protestantse voorganger ds. F.L. Bakker ook de katholieke gebedsleider de heer J. Naber een belangrijke rol is deze dienst.
Omdat het een vesperdienst is voorafgaande aan de dodenherdenking zal de muziek ingetogen zijn en bestaan uit orgel- en fluitmuziek.
Zoals gezegd, is iedereen hartelijk welkom.
Meer informatie: 071-5761130 of 06-13805668.

 
Bezoek aan de moskee Bezoek aan de moskee

Op 27 september j.l. gingen we met bijna veertig mensen naar de Al-Hijra-moskee aan de Haagweg in Leiden. De meesten waren op de fiets. Wie met de auto was, ontdekte dat er onder de moskee een parkeergarage is. Dat was de eerste verrassing.
Het bezoek kende twee delen. 

lees meer ยป
 
De situatie De situatie

Op dit moment zijn er in Voorschoten vijf christelijke gemeenten of parochies, de Protestantse Gemeente Voorschoten, de rooms-katholieke Parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods, de anglicaanse St James parochie, de herstelde hervormde gemeente van Voorschoten Rehoboth en de House of Prayer for All Nations. Daarnaast wonen er ook doopsgezinden, remonstranten en vrijgemaakt gereformeerden in Voorschoten, maar die gaan naar de kerk buiten de gemeente.

De Raad van Samenwerkende Kerken komt zesmaal per jaar bij elkaar. Zij vormt de paraplu waaronder de drie lidkerken allerlei gezamenlijke activiteiten organiseren. Ten denken valt aan de Advent Carol Service op de eerste adventszondag; de Debatavond in januari; een gezamenlijke oecumenische dienst ook in januari; vastenavonden, vesperdiensten en thema-avonden in de veertigdagentijd; een veertigdagenkalender; een krans op 4 mei bij het monument voor de gevallenen; en een openluchtdienst in het park. In september is er vaak een vredesvesper.
Daarnaast is de raad betrokken bij Schuldhulpmaatje, een organisatie die mensen helpt die financiële problemen hebben, en bij het vluchtelingenwerk.
Verder is er de Stichting Assalem gesticht door de moslims in ons dorp. De protestanten, katholieken en anglicanen werken samen in de Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten, die in 1967 werd opgericht. De raad onderhoudt ook goede contacten met de moslims.