Kort verslag Vergadering Kerkenraad KR02_20190312 Kort verslag Vergadering Kerkenraad KR02_20190312
(Vastgesteld door de kerkenraad in haar vergadering KR-03, 2 april 2019)
Op deze vergadering heeft de kerkenraad uitgebreid gesproken over de volgende onderwerpen:
 
  1. DNDK
Op deze avond neemt de kerkenraad het besluit het groene licht te voor het ondertekenen van de overeenkomst met de aannemer en daarmee voor de start van de bouw.  De Kerkenraad gaat eveneens akkoord met de voorgestelde overbruggingsfinanciering, indien dat nodig blijkt te zijn. Op zondag 24 maart is de gemeente hierover bijgepraat
  1. Advies Werkgroep Profaan/Overige ruimtes
De werkgroep heeft regelmatig via de Weekbrief verslag gedaan van de voortgang. De werkgroep heeft zich o.a. gebogen over de keuken, de ruimtes voor de jeugd, de mogelijke gordijnen, de multimediafaciliteiten in de zalen en over de inventarissen van de drie gebouwen.  De kerkenraad spreekt haar waardering uit voor het vele en zorgvuldige werk dat de commissie heeft gedaan en besluit om het advies van de commissie tot zover over te nemen. Er komt nog een voorstel en een offerte over multimedia door een gespecialiseerd bedrijf.
  1. Advies Werkgroep Kerkzaal.
De commissie heeft een advies gegeven over veel oude en nieuwe onderdelen en voorwerpen uit de drie kerkzalen, zoals het podium, de stoelen, kansels, doopvonten, piano, knielbanken etc. De kerkenraad stemt in met de meeste voorstellen. Over de volgende punten komt een vervolgvoorstel: liturgische tafel, liturgische kleden, een kruis. Er komt een veiling over de voorwerpen die niet meegaan naar DNDK. Ook deze commissie krijgt veel dank van de kerkenraad voor al het werk dat is verricht
terug