Kort Verslag Vergadering Kerkenraad 17 jan. 2019 Kort Verslag Vergadering Kerkenraad 17 jan. 2019
                                                                                                              (Vastgesteld door de kerkenraad in haar vergadering KR-03, 2 april 2019)
Deze vergadering was een inhoudelijke themavergadering. Het thema was ‘Kerkasiel en herbergzaamheid’ (in het kader van het toen nog lopende kerkasiel in de Bethelkerk in Den Haag) en werd uitgewerkt aan de hand van twee stellingen:
  1. Wie tegen het kinderpardon is, kan of wil niet delen.
  2. Als de Bethelkapel ons belt om het stokje over te nemen, dan pakken wij die handschoen op.
De kerkenraadsleden zijn in vier groepen gaan discussieren, waarbij elke groep bij 1 stelling voor- of tegenargumenten bedacht en opschreef (zelfs als dat niet je eigen mening was). Daarna werd het debat gevoerd, waarbij duidelijk werd dat het onderwerp iedereen zeer na aan het hart ligt en dat we daarbij van mening (mogen) verschillen. Uit de reflectie na afloop:
  • Dit is een goede manier om aandacht te besteden aan een onderwerp,
  • je bent echt in gesprek met elkaar, 
  • je moeten verdiepen in een ander standpunt (dat wellicht niet het jouwe is) is leerzaam.

Daarnaast werd -kort- gesproken over de volgende onderwerpen:
  • Stand van zaken DNDK
  • Evaluatie vieringen in de kersttijd.
De kerkenraad evalueerde de vieringen in de kerstperiode. De kerkenraad stemt in met het voorstel om de kinderkerstviering voortaan op 16.30 uur te houden omdat 19 uur voor kleine kinderen te laat is.
  • Een training voor ambtsdragers.
terug