Kort verslag Kerkenraad 4 maart 2014 Kort verslag Kerkenraad 4 maart 2014
De kerkenraad heeft met name bij de volgende zaken stilgestaan.
 
De commissie beleidsplan heeft een eerste vergadering achter de rug en heeft inmiddels diverse groepen uit de gemeente gesproken en brengt alle verzamelde inzichten bij elkaar. De volgende vergadering van de kerkenraad wordt ook de kerkenraad uitgebreid bevraagd.
 
De commissie De Nieuwe Dorpskerk heeft twee architectenbureaus om een offerte gevraagd voor ondersteuning bij de vertaling van het inmiddels opgestelde programma van wensen naar een programma van eisen  en het maken van een voorontwerp. De voortgang en plannen van de commissie zijn het hoofdthema van de gemeenteavond op 20  maart aanstaande.
 
De stuurgroep vastgoed is met verschillende gegadigden in gesprek over de verkoop van de Ontmoeting, de Groene Kikker en het Kruispunt.
 
De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel van Nico Jan de Rooij om met een kleine groep enthousiastelingen van             start te gaan met een strategie voor gebruik van social media en een besloten facebook.
 
De jongeren verhuizen eind april van de Groene Kikker naar de Kelder en gaan deze weer gebruiksklaar maken. De feestelijke opening vindt plaats op 26 april aanstaande.
 
Corin Potters-Kemp
 
terug