Kort verslag Kerkenraad 24 september 2014 Kort verslag Kerkenraad 24 september 2014
Dit bouwt voort op het kerkenraadsbesluit van 24 juni 2013, waarin de principekeuze voor de Dorpskerk is gemaakt en de door de commissie DNDK geformuleerde programma’s van wensen en van eisen, waarvoor veel geledingen en gemeenteleden zijn geraadpleegd. Er zijn nog vragen van diverse aard: over de multifunctionaliteit, mogelijke alternatieven voor de ruimtes, de financiële ruimte, de mate van openheid van de kerk, alsmede een aantal praktische zaken. Een afvaardiging van het College van Kerkrentmeesters, de Commissie DNDK en de voorzitter formuleren een aanvullende opdracht aan de architect, waarbij wordt gevraagd op korte termijn:
1. meer alternatieven te laten uitwerken voor de zalen (welke besparingen zijn er mogelijk, minder zalen), nu geprojecteerd in het westwerk rondom de toren;
2. meer in detail een uitwerking te geven voor de entree, garderobes etc. in het westwerk;
3. een alternatief voor de Hoeksteen met meer zalen te schetsen, zodat een goede afweging kan worden gemaakt voor een financieel verantwoorde beslissing over het vervolg;
4. voor deze aanvullende opdracht een offerte te vragen.
Met de resultaten van deze aanvullende opdracht kan de Kerkenraad dan een besluit nemen.
Een aantal gemeenteleden heeft inmiddels schriftelijk gereageerd op het schetsontwerp; met hen zal een afvaardiging van de kerkenraad op korte termijn spreken. De voorgestelde “Engelse opstelling” zal een keer in de Ontmoeting worden uitgeprobeerd.
Andere onderwerpen deze vergadering waren de jaarrekening van de ZWO-commissie (deze werd goedgekeurd met dank aan de penningmeester) en het afscheid van Renald Buter van de kerkenraad.
terug