Informatie over de Kerkklok Informatie over de Kerkklok

Kopij
Kopij kunt u sturen naar: e-mail
Zie ook het jaarschema waarin u kunt zien op welke datum de Kerkklok verschijnt en voor welke datum u kopij moet insturen.

Redactie Kerkklok
Hans van Kempen, e-mail
André Potters-Kemp, e-mail

Eindredactie Kerkklok
Anki Peper
Bert Boter
Gerrit Mol, tel. 071 - 561 2321, email
Jan Douma, Leidseweg 55, e-mail
Melline den Heijer-Oosterhuis
Dirk Vethaak

Coördinatie gegevens rubriek KERKDIENSTEN
De coördinatie van de gegevens van de rubriek KERKDIENSTEN wordt verzorgd door Melline den Heijer-Oosterhuis, Buizerderf 7, tel. 071 - 561 45 89, e-mail

Opgave nieuwe abonnementen en mutaties Kerkklok
H.A. Hoefnagel, Prinses Irenelaan 24, telefoon 071 - 561 36 35, e-mail

Betalingen Kerkklok en opgave advertenties
De heer Anton Meijer,
Frederik Hendriklaan 4, 2252 GJ Voorschoten.
telefoon 071 - 561 7716, e-mail
IBAN: NL38INGB0000403535 t.n.v. Kerkklok Prot. Gemeente te Voorschoten
Abonnementsprijs: € 20,-; digitaal abonnement € 18,-.


 

 

terug