Informatie over de Kerkklok Informatie over de Kerkklok

Kopij
Kopij kunt u sturen naar: e-mail

Redactie Kerkklok
Kopij mailen naar
dit mailadres

Redactieleden: 
Ds. Anki Peper,  
Freek Bakker, 
Gerrit Mol, 
Remmelt Kruizinga,  
Melline Oosterhuis 

Opgave nieuwe abonnementen en mutaties Kerkklok
H.A. Hoefnagel, Prinses Irenelaan 24, telefoon 071 - 561 36 35, e-mail

Betalingen Kerkklok en opgave advertenties
De heer Anton Meijer,
Frederik Hendriklaan 4, 2252 GJ Voorschoten.
telefoon 071 - 561 7716, e-mail
IBAN: NL38INGB0000403535 t.n.v. Kerkklok Prot. Gemeente te Voorschoten
Abonnementsprijs: € 23,-; digitaal abonnement € 20,-.


 

 

 
Verschijningsdata van de Kerkklok in 2019 Verschijningsdata van de Kerkklok in 2019
U vindt hier een overzicht van de data waarop de Kerkklok verschijnt  in 2019.