Informatie over de Kerkklok Informatie over de Kerkklok

Kopij
Kopij kunt u sturen naar: e-mail

Redactie Kerkklok
Kopij mailen naar
dit mailadres

Redactieleden: 
Ds. Anki Peper,  
Freek Bakker, 
Gerrit Mol, 
Remmelt Kruizinga,  
Melline Oosterhuis 

Opgave nieuwe abonnementen en mutaties Kerkklok
H.A. Hoefnagel, Prinses Irenelaan 24, telefoon 071 - 561 36 35, e-mail

Betalingen Kerkklok en opgave advertenties
De heer Anton Meijer,
Frederik Hendriklaan 4, 2252 GJ Voorschoten.
telefoon 071 - 561 7716, e-mail
IBAN: NL38INGB0000403535 t.n.v. Kerkklok Prot. Gemeente te Voorschoten
Abonnementsprijs: € 23,-; digitaal abonnement € 20,-.


 

 

 
Verschijningsdata van de Kerkklok in 2019 Verschijningsdata van de Kerkklok in 2019

U vindt hier een overzicht van de data waarop de Kerkklok verschijnt  in 2019.

 
Kerkklok vage kolom Kerkklok vage kolom


In de Kerkklok van 28 maart is helaas op pagina 11 een stuk tekst weggevallen.

Hier leest u wat er eigenlijk leesbaar had moeten staan.

lees meer ยป