Informatie van (het Moderamen van) de Kerkenraad Informatie van (het Moderamen van) de Kerkenraad

Hier vindt u informatie van en over zowel het Moderamen van de Kerkenraad als de Kerkenraad zelf zoals:

  • Algemene mededelingen;
  • Algemene documenten;
  • Goedgekeurde korte verslagen van vergaderingen;
  • Uitnodigingen voor bijvoorbeeld gemeentevergaderingen.

In verslagen van Moderamen en Kerkenraad komt nogal eens vertrouwelijke infomatie voor (namen. e.d.). Daarom is besloten de volledige verslagen vanaf november 2013 niet meer op het volledig open internet (c.q. de PGV-site) te plaatsen. Belangstellende gemeenteleden kunnen ze inzien bij de scriba.

Voor verdere informatie  en inzage van verslagen kunt u terecht bij de scriba:

Ralph Dykstra
Chopinlaan 68
2253 BW  Voorschoten
tel.: 0646417123
email
terug