Het Kerkhof bij de Dorpskerk Het Kerkhof bij de Dorpskerk
Toegang tot het Kerkhof, vanaf het Kerkplein, is van zonsopgang tot zonsondergang.
 
  • Beheerder: de heer H.J. Walvaart tel. 071-5614465.
  • Administrateur: de heer K.A. de Vries  tel. 071-5614443, emailadres.
Het historische kerkhof in ruste wordt onderhouden door vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Voorschoten. Het kerkhofteam is er elke dinsdagmiddag.
Giften voor onderhoud, snoeien van de oude bomen, nieuwe aanplant, gereedschap etc.,    van het historische Kerkhof zijn welkom op:
rek nr.  NL 06 INGB 0000 1541 42 ten name van: Prot. Gem. Voorschoten Beheercie Dorpskerk.

U vindt op de site de volgende PDF bestanden: * “overgeschreven stuk”
terug