Extra deurcollecte voor Zuid-Soedan Extra deurcollecte voor Zuid-Soedan
De helft van de 12 miljoen Zuid-Soedanezen is nu afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Twee derde deel van de bevolking heeft te kampen met ernstige voedseltekorten, vooral kinderen, jongeren en vrouwen. Samen met organisaties uit het kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance (Action by Churches Together) biedt Kerk in Actie noodhulp aan mensen op de vlucht en structurele hulp aan met name vrouwen, zodat zij een sterke rol kunnen spelen in het proces van democratisering en vrede.
terug