Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau

U kunt het kerkelijk bureau bereiken via:

  • het e-mailadres of
  • het postadres  Kerkplein 2, 2251 AV Voorschoten 

Ook kunt u de volgende medewerkers thuis bellen:

  • mevrouw H.M.Oudhof - Vree, 071 561 4595
  • mevrouw A.J. Uyterlinde, 071 561 2756
terug