De predikanten De predikanten

Wijk II: Ds. B.J.J. Boter, Jac. van Heemskercklaan 81, Voorschoten, 071 - 528 9585, e-mail

Wijk I: Ds. W.M. de Boer (Willem), 0172-60.8507, e-mailadres.

Wijk III: Ds. A. Peper, 071-887 3350, e-mailadres.

terug