Wat te doen bij Huwelijk

Wat te doen bij Huwelijk

Wanneer u graag uw huwelijk kerkelijk wilt laten bevestigen en inzegenen kunt u dat - liefst ruim van te voren - kenbaar maken aan de predikant. Deze legt de datum vast, waarbij u zelf het kerkgebouw moet bespreken met de koster. Voor de trouwdienst wordt in nauw overleg met het bruidspaar gezocht naar liederen en teksten die aansluiten bij de betreffende gelegenheid.

terug