Wat te doen bij Overlijden Wat te doen bij Overlijden

In geval van overlijden neme de familie zo spoedig mogelijk contact op met de predikant. In overleg met haar of hem en met de begrafenisondernemer kan dan plaats en tijd voor een te houden Rouwdienst worden vastgesteld. Voor de nadere invulling daarvan wordt een afspraak gemaakt.

 
Wensen voor begrafenis of crematie Wensen voor begrafenis of crematie
Zoals u in de laatste Kerkklok hebt kunnen lezen is afgelopen maandag het Pastoraal Beraad bijeen geweest. Tijdens de vergadering is besloten het al hier en daar in gebruik genomen boekje ‘Voor later. Wensen voor begrafenis of crematie’ vrij te geven voor algemeen gebruik in onze gemeente.
Een paar stapels boekjes zijn neergelegd in de Werf en de Dorpskerk, tevens is het boekje hier te bekijken en te downloaden. Meer informatie vindt u in het boekje zelf. En wanneer u hier een keer met iemand over wilt praten: de namen en telefoonnummers van de predikanten en ouderlingen staan op de achterkant van het boekje.