Kort verslag kerkenraad 7 september 2015 Kort verslag kerkenraad 7 september 2015
De predikanten en jongerenwerker hebben een nieuwe werkverdeling afgesproken voor een aantal bovenwijkse taken. Deze is:
  • Ds. Hanna Smit: Moderamen; Diaconie; Open Kerk; Kindernevendienst
  • Ds. Bert Boter: Kerk en School; IKOS; Kerkklok; Pastoraal Beraad
  • Ds. Anki Peper: Kerkklok; V&T; Projectgroep Communicatie; commissie DNDK.
  • Renate Rozemuller: Kompas; Gemeenteweekend; Jeugdrubriek Kerkklok.
Er is verder gesproken over de vluchtelingenproblematiek. Vanuit de classis vindt hierover afstemming plaats. De diaconie heeft dit onderwerp ook hoog op de agenda.
terug