Kort verslag kerkenraad 22 april 2015 Kort verslag kerkenraad 22 april 2015
Jongerenwerker Renate Rozemuller heeft de discussie ingeleid met een informatieve presentatie. Uit de discussie kwamen veel onderwerpen naar voren. Deze gingen onder andere over de eigen plek van kinderen op Gods aarde, normen en waarden, het (eigentijds) opvoeden in de traditie van het geloof, geloof in het gezin, de relatie met school, kinderen in de kerk en de nevendiensten.
De predikanten hebben drie bijeenkomsten gehad waarbij ds Kees Waardenburg als coach aanwezig was. Hij maakt ons attent op hoe we met elkaar praten en of we concreet genoeg zijn, ook naar de gemeente toe. Op 20 mei komt hij in het moderamen en op 11 juni in de Kerkenraad.
De gebouwen: Voor de Groene Kikker is inmiddels opdracht tot verkoop gegeven. De Ontmoeting staat te koop en er zijn belangstellenden. Eind april is er een gesprek met Redres, erfgoedmakelaars, om biedingen bij inschrijvingen te verkrijgen voor de overige kerkgebouwen, zodat we weten welke prijzen geboden worden. Bouwkundig bureau De Fabryck heeft opdracht gekregen voor het bouwkundig onderzoek Dorpskerk (o.a. plannen Westwerk). Deze firma heeft op 10 april de opname gedaan en stuurt uiterlijk 8 mei het rapport. Aan Van Hoogevest architecten is opdracht verleend te bekijken hoe het Kruispunt kan worden aangepast aan het programma van wensen. De planning is dat begin juli een plan aan de Kerkenraad wordt gepresenteerd met bijbehorende kostenramingen. De aanmelding voor de nieuw geplande ontmoetingsbijeenkomsten was teleurstellend; de opzet hiervan worden geëvalueerd.
terug