Kort verslag kerkenraad 29 januari 2015 Kort verslag kerkenraad 29 januari 2015
Naar aanleiding van diverse kritische geluiden uit de gemeente is door voorzitter en een ouderling verder gesproken met de predikanten. De geluiden zijn diffuus. Afgesproken is dat er een externe deskundige wordt gevraagd die ervaring heeft met veranderprocessen binnen de kerk en die de kerkenraad en predikanten een spiegel kan voorhouden, reflecteren met hen en verbeteringen voor te stellen.
terug