Kort verslag Kerkenraad 4 september 2014 Kort verslag Kerkenraad 4 september 2014
De presentatie van de architect is positief ontvangen. Wel waren er bedenkingen over de kostenraming. Vanuit de kerkenraad is een aantal opmerkingen gemaakt. Deze hadden, behalve op de kosten, betrekking op de kostenbeheersing, de benodigde vergunningen en de maatvoering en op een aantal uiteenlopende punten. Dit leverde een aantal uitzoekpunten op, die de architect vóór de gemeenteavond van 15 september zal verhelderen. Op basis van de vragen uit deze kerkenraadsvergadering en de komende gemeenteavond formuleren de commissie De Nieuwe Dorpskerk en de kerkrentmeesters een vervolgopdracht voor het architectenbureau waarin antwoord op bovenstaande vragen en uitzoekpunten dienen te komen. Op 24 september wordt dit tijdens een extra ingelaste kerkenraadsvergadering besproken.
terug