Onze actie voor Zambia Onze actie voor Zambia

als een vader die beschermt en voorziet, zorgt U voor ons en neemt u verantwoordelijkheid voor ons welzijn.

Uw koninkrijk kome.

Uw koninkrijk: dat is rechtvaardigheid, genade en liefde. In deze wereld zien we ziekte, begrafenissen, ongelukken, verdriet. Uw koninkrijk is gezondheid, leven, veiligheid en plezier. In deze wereld hebben we moeite om rond te komen en voelen we ons soms verwaarloosd. Uw koninkrijk is overvloed en zorg. Heer, we vragen U: laat uw koninkrijk komen hier in Zambia.

Uw wil geschiede, in de hemel zoals ook op aarde.

Help ons alles te accepteren: het goede en ook het kwaad. Geef ons uw zegen en uw gunst. Heer, we geloven dat U voorspoed voor ons wilt. We vragen U: neem deel aan al onze plannen, zodat ze mogen slagen.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

Voorzie ons van wat wij dagelijks nodig hebben om te kunnen leven. Wat ons voornaamste voedsel ook is: brood, maïspap of rijst. Maak dat wij geen honger hebben, en geen bedelaar hoeven te worden. Maar we denken niet alleen aan letterlijk voedsel: Laat ons Uw woord kennen en begrijpen, en geef ons de wil en mogelijkheid om het in ons leven toe te passen.

Vergeef ons onze schulden.

We weten dat we bewust en onbewust zondigen tegen U. Daarom vragen we u nederig: houd niet bij hoe vaak we over de schreef gaan, zet het ons niet betaald. We willen verzoend zijn met U, onze Heer; dus vragen we U: vergeef ons wat we verkeerd deden.

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

Help ons om de mensen die tegen ons zondigen te verontschuldigen. Zij die ons onderdrukken, die onrecht tegen ons doen; die ons beledigen of kwaadspreken over ons. Vader, wanneer we boos zijn of gekrenkt is het niet gemakkelijk om te vergeven. Geef ons de genade om te vergiffenis te schenken aan wie ons pijn gedaan heeft.

Leid ons niet in verzoeking.

Vader, soms worden we verleid door onze eigen verlangens. Als we bedenken hoe veel gemakkelijker ons leven zou zijn als we meer geld hadden: Leid ons weg van deze verlangens en voorzie in onze behoeften. Als het verleidelijk is om de snelle weg te kiezen, in plaats van hard te werken: Wijs ons de weg van de gerechtigheid.

En verlos ons van de boze.

Bescherm ons, en bevrijd ons van hen die ons tegenwerken: de heksen, de satanisten en alle machten van de duisternis. Al het negatieve dat ons in de weg staat – haal het weg: de ongelukken, ziekte en de armoede, die ons verleid tot zonde. Help ons om niet betrokken te raken bij onrecht, maar leid ons weg van het kwaad.

Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, Amen

(Vertaling: Hermen en Johanneke Kroesbergen)

terug