De predikanten De predikanten

Pastorale Wijk I:   Ds. W.M. de Boer (Willem), 0172 - 608 507, e-mailadres.
                              Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag.

Pastorale Wijk II:  Ds. B.J.J. Boter, Jac. van Heemskercklaan 81, Voorschoten, 071 - 528 9585, e-mail
                               Vrije dag: woensdag.

Pastorale Wijk III: Ds. A. Peper, 071 - 887 3350, e-mailadres.
                               Vrije dag: vrijdag.


Vakanties predikanten in de zomerperiode:
ds. Bert Boter is afwezig van 9 augustus t/m 1 september.
ds. Anki Peper is afwezig van 24 augustus t/m 22 september
ds. Willem de Boer is afwezig van 7 september t/m 6 oktober

 

terug