Bezoek bij moslims Voorschoten Bezoek bij moslims Voorschoten
De Voorschotense moslims hebben een stichting gevormd, de Stichting as-Salem, die een bedehuis heeft in een soort buurtcentrum aan de Professor Einsteinlaan. De heer El-Ghouri, die tegenwoordig de leiding heeft, heette ons hartelijk welkom. Anders dan andere jaren was hij dit keer alleen. Andere jaren zaten er meestal vier of vijf andere mannen bij hem om ons samen welkom te heten. Ook onze delegatie was kleiner dan andere jaren.
Het bleek dat het jeugdwerk bij de moslims het afgelopen jaar was opgebloeid. De barbecue was net voorbij toen we kwamen. De heer El-Ghouri verontschuldigde zich dat hij alleen was. Hij nam de bloemen die we hadden meegebracht in ontvangst en bood ons vlees gebraden op de barbecue aan. Daarnaast kregen wij een kopje koffie.
In ons gesprek stonden we stil bij de verschillende ontwikkelingen in de moslim gemeenschappen in Leiden. De Voorschotense gemeenschap is nauw betrokken bij die van de al-Hijra-moskee aan de Haagweg in Leiden. Leiden telt overigens nog drie andere moskeeën, een Marokkaanse en twee Turkse.
Vervolgens bespraken wat we in het komende seizoen zullen gaan doen. Het voorstel is om weer een keer een passage die in de Bijbel voorkomt en in de Koran te gaan bespreken. Dat hebben we al eerder gedaan met het verhaal over het offer van de zoon van Abraham. In de Bijbel gaat het dan over Isaäk, in de Koran wordt geen naam genoemd. Maar de traditionele islamitische uitleg is dat het gaat om Ismaël. Dit keer zullen we andere passage uitzoeken. Freek Bakker zal daarvoor in overleg treden met een van de imams.
Na een geanimeerd gesprek gingen we weer naar huis.
 
terug