Begroting 2013 Begroting 2013

Samenvatting van de begroting 2013

Volgens de kerkordelijke bepalingen, ligt deze begroting gedurende één week na het verschijnen van de Kerkklok NO.10 van 29 november 2013 ter inzage en kan worden ingekeken bij de scriba van de Kerkenraad thuis op de J.W. Frisolaan 23. Graag wel even een telefoontje vooraf voor een afspraak. Binnen 3 dagen na afloop van deze termijn (dus vóór 10 december) kunnen opmerkingen over de begroting worden ingediend bij de scriba R. Buwalda, J.W. Frisolaan 23, 2252 HC Voorschoten, tel. : 071 561 56 89, e-mail:

Inlichtingen over de begroting van de Diaconie kunt u krijgen bij de heer H. den Heijer, telefoon 561 45 89.
Zie ook onder: Samenvatting begroting 2013
Bron: Kerkklok NO.10 van 29 november 2012, pagina 14; TERINZAGELEGGING VOORLOPIGE BEGROTINGEN

 

 

terug