Anglicaanse St James Parish 40 jaar Anglicaanse St James Parish 40 jaar

Op 30 en 31 maart a.s. viert de anglicaanse St James Parish (= parochie) zijn 40-jarig jubileum. Dat gaat natuurlijk echt op zijn Engels. Want er is op zaterdag van 16.30 tot 22.30 uur een groot feest met een kinderprogramma, een diner en family line dancing. Line dancing is ontstaan in Amerika. De mensen dansen met elkaar in rijen.
De volgende dag is er vanaf half elf een feestelijke kerkdienst waarin de bisschop van Gibraltar, bisschop Robert Innes, voorgaat, uiteraard bijgestaan door ds. Ruan Crew. St James hoort immers tot het grote anglicaanse bisdom Gibraltar dat heel Europa omvat inclusief Rusland en daarbij nog Marokko. Na de dienst is er een lunch met toespraken. Op zondag zijn ook leden van andere parochies en gemeenten hartelijk welkom.
St James werd in april 1979 opgericht als een soort kerkplanting door de anglicaanse kerk van St John en St Philip in Den Haag. Op dat moment werd namelijk de British School in Voorschoten geopend en men verwachtte dat daaromheen een bloeiende kleine parochie zou ontstaan. Dat is ook gebeurd. Op 12 maart 1986 werd ds. Allan van deze parochie uitgenodigd voor de Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten. Dat leidde ertoe dat St James lid werd van deze raad en sindsdien ook binnen de Voorschotense oecumene een bijdrage levert. Te denken is aan de Advent Carol Service in november, en aan de oecumenische diensten in januari. En zij levert ook een financiële bijdrage aan het vluchtelingenwerk in Voorschoten.
Ik vind het zelf altijd heel bijzonder dat de anglicaanse kerk hier meedoet. Want de wereldoecumene is in de jaren twintig van de twintigste eeuw in deze kerk begonnen. Zij nam het voortouw en is tegenwoordig overal in de wereld de kerk die je vol gastvrijheid toelaat tot de Holy Communion. Ik heb daarom in verschillende landen de Holy Communion ontvangen uit handen van een anglicaanse priester. Dit is iets waar de anglicaanse kerk trots op mag zijn. Ik ben er dankbaar voor en velen met mij!

Freek Bakker
 

terug