Dorpskerk Dorpskerk
lees meer »
 
Historie van de Dorpskerken in Voorschoten Historie van de Dorpskerken in Voorschoten
Het eerste levensteken van een kerk op het zogenaamde "hoghe van Voorschoten", op de duinenrijen, vinden we al in de analen van de geschiedenis in het jaar 866.
Archeologen veronderstellen dat er eerst een houten kerkje heeft gestaan. Daarna een Romaanse kerk gebouwd van kloostermoppen. Vervolgens de Kruiskerk uit de middeleeuwen. Deze werd bij het beleg van Leiden in 1574 verwoest.
De Laurentiusparochie was in 866 belangrijk genoeg om opgenomen te worden in een opnoeming van bezittingen van het kapittel van de Utrechtse kathedraal.
In de volgende eeuwen nam de welvaart van de parochie toe. Ook de parochiekerk, een grote Kruiskerk, weerspiegelde voorspoed. Voor een dorpskerk was het een zeer groot bouwwerk.
De vier torentjes, pinakels, op de toren symboliseerden het bezit van vier Kapellen namelijk de St. Nicolaaskapel ten noorden gelegen van Berbice, de St. Agathakapel bij Schakenbosch, de Regenfridakapel in Veur en de Mariakapel te Wilsveen. Zie hier voor meer informatie.
 
Kerkelijk kunstbezit Kerkelijk kunstbezit
De kerkelijke collectie is in de loop van de eeuwen gegroeid. Ondanks het feit  dat veel objecten hun liturgische functie hebben verloren, behoren zij bij de geschiedenis van de kerk. In de Dorpskerk zijn veel stukken die te maken hebben met de bewoners van kasteel Duivenvoorde. Bijvoorbeeld het doopbekken uit 1836.

In het Basisregistratierapport van St. Kerkelijk Kunstbezit in Nederland 2003
staat het volgende:
“ Wij hopen dat dit basisregistratierapport ook als basis zal dienen voor uw beleid ten aanzien van het gebruik en conservering van dit aan uw zorg toevertrouwde bijzondere erfgoed.”
 
Onderzoeksgegevens zilver Dorpskerk door mevr. Drs. Frederiek Dufour-Briët en Dr. Jet Pijzel-Dommisse. Naast de 2 avondmaalsbekers,  jaarletter O 1736, met het wapen van “van Wassenaer-Bentinck” was het een raadsel hoe we aan de bekers, jaarletter P 1773, waren gekomen met het familiewapen: 5 boompjes afwisselend  klein-groot-klein-groot-klein. Welke familie is dat geweest?
 
Eén Secretaire-orgel gebouwd door Hermanus ter Hart, circa 1850 (19e eeuw.) en één Kistorgel gebouwd door orgelbouwer de Koff, circa 1960 (20e eeuw.)
 
Sinds mei 2002 zijn er 2 glas-in-lood/gebrandschilderde binnenramen aan de oostzijde van de Dorpskerk.
 
 
Glas en lood ramen in de Dorpskerk Glas en lood ramen in de Dorpskerk

Sinds mei 2002 heeft de Dorpskerk 2 glas-in-lood/gebrandschilderde ramen ontworpen door de kunstenaar Carel G.M. Bruens.
De Glas en lood ramen zijn vervaardigd door het glasatelier Oud Rijswijk te Zoetermeer.

De voorstellingen zijn ontleend aan de Bijbel. De linkerramen vertellen een aantal momenten uit het oude testament. De rechterramen vertellen de weg van de leerlingen van Jezus levend na en vanuit zijn Opstanding.

 
Het Kerkhof bij de Dorpskerk Het Kerkhof bij de Dorpskerk
lees meer »
 
Het Orgel Het Orgel
lees meer »
 
Het secretaire-orgel Het secretaire-orgel
lees meer »
 
Het Carillon Het Carillon
lees meer »