Oproep: Eindexamenkandidaten opgeven Oproep: Eindexamenkandidaten opgeven

We kennen allemaal wel een eindexamenkandidaat die we in het zonnetje willen zetten. Vanaf nu kan je hen opgeven voor een bezoekje en een cadeautje van de PGV.
Opgeven kan bij Hans de Braven, Will den Dulk, Mirjam Litjens of Petra Marchand, of via een app naar Petra (06-41201110). We zijn sowieso heel trots op onze jongeren en hun harde werk en daar willen we graag aandacht aan besteden.

 
Uitnodiging voor de Graffiti Workshop Uitnodiging voor de Graffiti Workshop

Op zondag 24 juni is er om 19:00 een professionele graffiti workshop voor jongeren vanaf 12 jaar bij de Kelder.
We hebben plek voor 10 deelnemers en het duurt ongeveer 1 1/2 a 2 uur. Het eindresultaat (122 x 61 cm) krijg je vanzelfsprekend mee naar huis.
Aanmelden kan bij Liesbeth Liesveld, bijvoorbeeld via app (06-19724741). 

 
Vertrouwenspersoon seksueel misbruik Vertrouwenspersoon seksueel misbruik

De Generale Synode van de PKN heeft in januari 2016 een geactualiseerde brochure uitgegeven over seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties. Deze brochure bevat een protocol dat aan plaatselijke gemeenten aangeeft hoe te handelen bij signalen van misbruik door ambtsdragers of andere kerkelijke werkers. Er wordt gedetailleerd aangegeven welke procedure gevolgd moet worden als een melding wordt gedaan of een klacht wordt ingediend. In alle gevallen begint de procedure ermee dat iemand een situatie onder de aandacht brengt van een ambtsdrager.

Ook onze gemeente volgt dit protocol. De kerkenraad heeft ervoor gekozen om één ambtsdrager aan te wijzen als eerste contactpersoon voor meldingen of klachten. Dit is Dia Kruizinga, ouderling. Mocht u in de toekomst haar aandacht willen vragen voor een geval van mogelijk misbruik, dan kunt u zich vertrouwelijk tot haar wenden (tel. 071-5617847). Zij zal dan met u in gesprek gaan en bekijken wie er verder bij de afhandeling moet worden betrokken. Naar verwachting zal dit in eerste instantie meestal de voorzitter van de kerkenraad zijn.

De brochure met het protocol kunt u vinden op www.protestantsekerk.nl/themas/pastoraat/kerk-en-misbruik.

 
Liturgieën Liturgieën

U vindt hier de liturgieën van:
20 mei 2018 Pinksteren
13 mei 2018
10 mei 2018: hemelvaart
6 mei 2018
29 april 2018
22 april 2018
15 april, doopdienst 

 
Weekbrief Weekbrief

U vindt hier de recente weekbrieven.

 
Verschijningsdata van de Kerkklok in 2018 Verschijningsdata van de Kerkklok in 2018

U vindt hier een overzicht van de data waarop de Kerkklok verschijnt in 2018

 
Beluister de kerkdienst Beluister de kerkdienst

U kunt hier de kerkdienst(en) in het Kruispunt en de Dorpskerk beluisteren via de Kerkomroep.

 
Open Kerk Open Kerk

Iedere vrijdag is de Dorpskerk open van 10.00-14.00 uur.

  • Koffie van 10.00-12.30 uur in de Hoeksteen.
  • Orgelspel van 11.00-12.00 uur
  • Expositie van 10.00-14.00 uur
Iedere eerste zaterdag van de maand van 13.00- 15.00 uur.